Zásady ochrany osobních údajů společnosti CHANEL

SpoleČnost CHANEL velmi dbá na vaše soukromí a ochranu údajů. Snažíme se nabízet produkty a služby na nejvyšší úrovni. Proto si vážíme každého z našich stávajících nebo potenciálních klientů a snažíme se zachovat odpovídající ochranu vašich osobních údajů (dále jen "údaje").

Tyto zásady ochrany osobních údajů spoleČnosti CHANEL vysvětlují, jak spoleČnost CHANEL shromažďuje a zpracovává vaše údaje, když používáte naše webové stránky, aplikaci nebo jiné digitální platformy ("platformy"), když nakupujete produkty CHANEL prostřednictvím našich platforem nebo našich prodejních míst, když navštívíte naše prodejní místa, když vyplníte a odešlete jednu z našich Boutique karet, když se ucházíte o zaměstnání u spoleČnosti CHANEL nebo když jinak komunikujete se spoleČností CHANEL nebo se vám zobrazuje obsah o spoleČnosti CHANEL, jak to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů na územích, kde podnikáme, jako je například evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Níže uvedené místní specifické změny se vztahují i na spotřebitele na těchto územích a v některých případech mohou stanovit odlišné normy v důsledku platných místních zákonů, pravidel a předpisů. V takovém případě se v případě rozporu použije místní specifická změna.

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů spoleČnosti CHANEL

Část I. - - Obecná ustanovení

Poskytuje obecná ustanovení platná pro veškeré zpracování údajů spoleČností CHANEL, ať už nás navštívíte na platformách CHANEL nebo v našich prodejních místech, a bez ohledu na jurisdikci, ze které jsou provozovány nebo ve které se nacházíte nebo bydlíte.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?

Chcete-li se dozvědět, který subjekt je správcem údajů při zpracování vašich údajů, klikněte zde .

2. Jaké údaje shromažďujeme a jak?

Kategorie údajů, které o vás shromažďujeme, závisí na vaší aktivitě a interakci se spoleČností CHANEL. Vaše údaje mohou být shromažďovány, když si u spoleČnosti CHANEL zakoupíte produkt (např. základní údaje, nákupní údaje; poprodejní údaje), když používáte platformy spoleČnosti CHANEL (např. údaje o přihlášení, údaje ze sociálních médií), když se přihlásíte k odběru newsletteru spoleČnosti CHANEL (např. marketingové údaje), když se ucházíte o zaměstnání u spoleČnosti CHANEL nebo když jinak komunikujete se spoleČností CHANEL (např. údaje spojené s žádostí).

3. ProČ shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje a jak odůvodňujeme zpracování vašich údajů?

Vaše údaje můžeme zpracovávat k různým úČelům v závislosti na vaší interakci s námi, například abychom vám umožnili zakoupit produkt u spoleČnosti CHANEL nebo vám poskytli služby CHANEL, zpracovali vaše požadavky, informovali vás o našich nejnovějších kolekcích a událostech, zjišťovali váš názor a obecně vás lépe poznali, abychom vám mohli nabídnout personalizovanou zkušenost. Každé zpracování vašich údajů je právně založeno buď na vašem souhlasu, nutnosti splnit smlouvu s vámi, právní povinnosti a/nebo našem převažujícím oprávněném zájmu v závislosti na úČelu zpracování.

4. Komu můžeme vaše údaje poskytnout?

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy a podle potřeby v závislosti na úČelu zpracování mohou být vaše údaje sdíleny v rámci  , ve specifických případech poskytovatelům služeb, kteří jednají jménem spoleČnosti CHANEL, aby vám nebo spoleČnosti CHANEL poskytli některé služby, nebo v omezených případech vládním orgánům nebo externím poradcům.

5. Mezinárodní datové toky

Vaše údaje mohou být předávány do jurisdikcí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše jurisdikce, zejména pokud jsou údaje sdíleny v rámci . V každém případě jsou tyto přenosy údajů zajištěny uzavřením smluv o přenosu údajů v souladu s platnými zákony a předpisy.

6. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

SpoleČnost CHANEL uchovává vaše údaje tak dlouho, dokud je to nezbytné pro poskytnutí požadovaných služeb nebo pro splnění našich zákonných povinností.

7. Jaká jsou vaše práva?

Máte několik práv týkajících se vašich údajů (např. právo na přístup, opravu, výmaz, vznést námitku atd.), která jsou uvedena v seznamu zde a která můžete kdykoli uplatnit.

8. Jak kontaktovat spoleČnost CHANEL v případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů?

SpoleČnost CHANEL můžete kontaktovat zde pro uplatnění svých práv a pro jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů.

Část II - - Ustanovení vztahující se na platformy CHANEL

Poskytuje specifická ustanovení platná pro zpracování dat u CHANEL prováděné pouze na platformách CHANEL.

1. Jaké soubory cookies používáme a jak můžete vznést námitku proti jejich používání?

Při první návštěvě platformy CHANEL vám budou poskytnuty informace o používání souborů cookies a spoleČnost CHANEL případně zaregistruje vaši volbu (vaše volby). SpoleČnost CHANEL může při návštěvě našich platforem instalovat soubory cookies, aby zajistila vhodné používání platforem, personalizovala naše služby a poskytla vám personalizovaný obsah a zlepšila používání našich platforem. Předvolby souborů cookies můžete vždy spravovat zde .

2. Jaké zpracování údajů se provádí pro digitální reklamu?

Při procházení našich platforem vám na základě vašeho souhlasu poskytneme marketingový obsah přizpůsobený vašim potřebám a zájmům.

3. Jaké zpracování údajů se provádí, když se ucházíte o zaměstnání na našich platformách?

SpoleČnost CHANEL může zpracovávat vaše údaje, pokud se ucházíte o zaměstnání u spoleČnosti CHANEL tak, aby mohla zpracovat vaši žádost. Část III - Ustanovení vztahující se na prodejní místa CHANEL

Část III - - Ustanovení vztahující se na prodejní místa CHANEL

Obsahuje zvláštní ustanovení vztahující se na zpracování údajů CHANEL prováděné pouze prostřednictvím prodejních míst CHANEL.

1. CCTV

Při návštěvě prodejních míst spoleČnosti CHANEL můžeme používat kamerový systém. Klikněte prosím zde a dozvíte se více informací o zpracování vašeho vyobrazení spoleČností CHANEL prostřednictvím našich kamerových systémů.

2. Další Činnosti

V prodejních místech, která navštěvujete, mohou být prováděny další Činnosti (např. rozpoznávání obliČeje, měření a analýza pohybu klienta v buticích, ochrana COVID-19), na těchto prodejních místech budou k dispozici další a specifická upozornění.

Část IV. - Místní specifická ustanovení

Tento oddíl stanoví urČité místní změny nebo odchylky, které se mohou uplatnit v závislosti na spoleČnosti CHANEL, která zpracovává údaje nebo ve které se nacházíte nebo bydlíte. Tato ustanovení doplňují obecná ustanovení uvedená v zásadách ochrany osobních údajů spoleČnosti CHANEL. V případě rozporu nebo nesouladu mají přednost tato zvláštní místní ustanovení.

Část V - Organizace CHANEL

Klikněte prosím  pro přístup k seznamu spoleČností CHANEL.
 • Poskytuje obecná ustanovení platná pro veškeré zpracování údajů společnosti CHANEL, ať už nás navštívíte na platformách CHANEL nebo v našich prodejních místech, nebo s námi jinak komunikujete, a to bez ohledu na jurisdikci, ze které jsou provozovány nebo ve které se nacházíte nebo bydlíte.

 • Výše uvedená obecná ustanovení vztahující se na vaše údaje mohou podléhat místním specifickým pravidlům. Chcete-li se dozvědět více o konkrétních pravidlech, která se na vás vztahují, vyberte níže příslušnou jurisdikci.

 • Níže naleznete seznam společností CHANEL:

  Company name Address
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstraße 1, 1010 Vienna,Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo, 64, Brussels B-11701000 – Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001São Palo, 01452-001 – Brazil. CNPJ n° 11.662.449/0001-31.
  CHANEL Inc. 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  CHANEL GMBH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL (Guam), Inc. 562 Harmon Loop Road; Suite 140; Dedeo 96929 - Guam
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited Unit No 505, 5th Floor, World mark 3, Aerocity, IGAI, New Delhi 110037 - India
  CHANEL S.R.L Via Montebello 39/A, Milan 20121 - Italia
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-006 - Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL Limitada Room 1402 AIA Tower 251A-301 Avenida Commercial De Macau - Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  CHANEL INTERNATIONAL B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL Limited ULC Level 2 / 152 Quay street, Auckland CBD, New Zealand 1010
  CHANEL NORWAY AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL UNIPESSOAL LIMITADA Avenida da República, Nº 6 – 9º Dtº. 1050-191 Lisboa - Portugal
  OOO CHANEL 23 Block, 3 Posledny Pereoulok; Moscow 103045 - Russia
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #15-01 Wheelock Place Singapore 238880 - Singapore
  CHANEL S.L.U. C/ Jose Ortega y Gasset, 22-24, 28006 Madrid, Spain
  CHANEL SWADEN AB Mäster Samuelsgatan 1, 2nd floor, 111 45 Stockholm - Sweden
  CHANEL SARL Quai du Général Guisan 24, CH-1204 Genève - Switzerland
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL s.r.o. organizačná zložka Palisády 32, 81106 Bratislava, Slovakia
  CHANEL SP. Z O.O. CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Inc.  39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road, Patumwan; Bangkok, 10330 - Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01024 - Ukraine
  CHANEL LIMITED FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL Limited
  Croydon Logistics Limited
  5 Barlow Place; London W1J 6DG - United Kingdom
  5 Queensway, Croydon CR9 4DL
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street; New York, NY 10019 - United States
  CHANEL Vietnam Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne october. Budeme vás informovat o všech podstatných změnách, které mohou být v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeny.

CHANEL Política de Privacidade

CHANEL preocupa-se muito com a sua privacidade e proteção de dados. Estamos empenhados em oferecer os mais elevados padrões de produtos e serviços. Assim, valorizamos cada um dos nossos clientes atuais ou potenciais e procuramos manter uma proteção adequada dos seus dados pessoais ("Dados").

Esta Política de Privacidade CHANEL explica como CHANEL recolhe e processa os seus Dados quando utiliza o nosso website, aplicação ou outras plataformas digitais ("Plataformas"), quando compra produtos CHANEL através das nossas plataformas ou através dos nossos pontos de venda, quando visita os nossos pontos de venda, quando preenche e envia um dos nossos Cartões de Boutique, quando se candidata a um emprego na CHANEL ou quando interage de outra forma com ou é apresentado conteúdo sobre CHANEL, tal como exigido pelas leis de proteção de dados nos territórios em que fazemos negócios, tais como o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados.

As alterações específicas locais a seguir referidas aplicam-se igualmente aos consumidores nesses territórios e podem, em alguns casos, estabelecer normas diferentes devido às leis, regras e regulamentos locais aplicáveis. Em caso afirmativo, a emenda específica local prevalecerá em caso de conflito.

Sumário Executivo da Política de Privacidade de CHANEL

Parte I. - General provisions

Fornece as disposições gerais aplicáveis a todo o processamento de dados CHANEL, quer nos visite em plataformas CHANEL ou nos nossos pontos de venda, e independentemente da jurisdição a partir da qual são operados ou em que se encontram ou residem.

1. Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados?

Para conhecer a entidade que acuta como controlador de dados para o processamento dos seus Dados, por favor clique aqui.

2. Que dados recolhemos e como?

As categorias de Dados que recolhemos sobre si dependem da sua atividade e interação com CHANEL. Os seus Dados podem ser recolhidos quando compra um produto na CHANEL (por exemplo, Dados Básicos; Dados de Compra; Dados Pós-Venda), quando utiliza as Plataformas CHANEL (por exemplo, Dados de Registo; Dados de Meios Sociais), quando subscreve a newsletter CHANEL (por exemplo, Dados de Marketing), quando se candidata a um emprego na CHANEL ou quando interage de outra forma com a CHANEL (por exemplo, Dados de Pedido).

3. Porque é que recolhemos e processamos os seus Dados e como justificamos o processamento dos seus Dados?

Podemos processar os seus Dados para vários fins, dependendo da sua interação connosco, por exemplo para lhe permitir adquirir um produto na CHANEL ou fornecer-lhe serviços CHANEL, para processar os seus pedidos, para o(a) manter informado(a) sobre as nossas últimas coleções e eventos, para recolher a sua opinião e, em geral, para o(a) conhecer melhor, a fim de lhe oferecer uma experiência personalizada. Cada processamento dos seus Dados é legalmente baseado ou no seu consentimento, na necessidade de executar um contrato consigo, numa obrigação legal e/ou no nosso interesse legítimo primordial, dependendo do objetivo do processamento.

4. A quem podemos divulgar os seus dados?

Na medida do permitido pela lei aplicável e conforme necessário em função da finalidade do processamento, os seus Dados podem ser partilhados dentro da, em casos específicos a prestadores de serviços que atuem em nome da CHANEL para lhe fornecer ou alguns serviços CHANEL, ou em casos limitados a autoridades governamentais ou consultores externos.

5. Fluxos internacionais de dados

Os seus Dados podem ser transferidos para jurisdições que não fornecem o mesmo nível de proteção de dados do que na sua jurisdição, em particular quando os Dados são partilhados dentro da . Em qualquer caso, tais transferências de dados são asseguradas pela execução de acordos de transferência de dados em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

6. Durante quanto tempo guardamos os seus dados?

CHANEL conserva os seus Dados enquanto for necessário para lhe fornecer os serviços solicitados, ou para cumprir as nossas obrigações legais.

7. Quais são os seus direitos?

Tem vários direitos sobre os seus Dados (por exemplo, direito de acesso, retificação, apagamento, objeção, etc.) que estão listados aqui.e que pode exercer em qualquer altura.

8. Como contactar CHANEL para questões de privacidade?

Pode contactar CHANEL aqui para exercer os seus direitos e para qualquer questão sobre esta política de privacidade.

Parte II - Disposições especificamente aplicáveis às plataformas CHANEL

Fornece as disposições específicas aplicáveis ao processamento de dados CHANEL implementadas apenas em plataformas CHANEL.

1. Que cookies utilizamos e como se pode opor a essa utilização?

Quando visitar pela primeira vez a Plataforma de CHANEL, ser-lhe-ão fornecidas informações relativas à utilização de cookies e, se aplicável, CHANEL registará a(s) sua(s) escolha(s). CHANEL poderá instalar cookies quando visitar as nossas Plataformas para assegurar a utilização adequada das plataformas, para personalizar os nossos serviços e para lhe fornecer conteúdos personalizados e melhorar a utilização das nossas Plataformas. Pode sempre gerir aqui as suas preferências de cookies.

2. O que é o processamento de dados efetuado quando se candidata a um trabalho nas nossas Plataformas?

CHANEL pode processar os seus Dados se se candidatar a um emprego na CHANEL, a fim de processar a sua candidatura.

Parte III - Disposições especificamente aplicáveis aos pontos de venda CHANEL

Fornece as disposições específicas aplicáveis ao processamento de dados CHANEL implementado apenas através dos pontos de venda CHANEL.

1. CCTV

Podemos utilizar CCTV quando visita os pontos de venda CHANEL. Por favor clique aqui para saber mais sobre o processamento da sua imagem por CHANEL através dos nossos sistemas de CCTV.

2. Outras atividades

Outras atividades poderão ser realizadas nos pontos de venda que visitar (por exemplo, reconhecimento facial, medição e análise dos movimentos do Cliente dentro das Boutiques, proteção COVID-19), avisos adicionais e específicos estarão disponíveis em tais pontos de venda.

Parte IV. - Disposições locais específicas

Esta secção prevê certas alterações ou desvios específicos locais que podem ser aplicáveis dependendo da empresa CHANEL que opera o processamento de dados ou na qual o utilizador se encontra ou reside. Estas disposições complementam as disposições gerais estabelecidas na Política de Privacidade da CHANEL. Em caso de conflito ou incoerência, prevalecem estas disposições locais específicas.

Parte V - Organização CHANEL

Por favor clique  para aceder à lista de empresas CHANEL.
 • Fornece as disposições gerais aplicáveis a todo o processamento de dados CHANEL, quer nos visite em plataformas CHANEL ou nos nossos pontos de venda, e independentemente da jurisdição a partir da qual são operados ou em que se encontram ou residem.

 • As Disposições Gerais acima mencionadas aplicáveis aos seus Dados podem estar sujeitas a regras locais específicas. Para saber mais sobre quaisquer regras específicas aplicáveis ao seu caso, selecione a jurisdição relacionada abaixo.
 • Por favor, ver abaixo a lista de empresas CHANEL:

  Nome da empresa Endereço
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstraße 1, 1010 Vienna,Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo, 64, Brussels B-11701000 – Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; São Palo, 01452-001 - Brazil
  CHANEL Inc. 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  CHANEL GMBH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL (Guam), Inc. 562 Harmon Loop Road; Suite 140; Dedeo 96929 - Guam
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited Unit No 505, 5th Floor, World mark 3, Aerocity, IGAI, New Delhi 110037 - India
  CHANEL S.R.L Via Montebello 39/A, Milan 20121 - Italia
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-006 - Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL Limitada Room 1402 AIA Tower 251A-301 Avenida Commercial De Macau - Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  CHANEL INTERNATIONAL B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL Limited ULC Level 2 / 152 Quay street, Auckland CBD, New Zealand 1010
  CHANEL NORWAY AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL LIMITADA Rua do Carmo, n° 42-7°B, Edificio Grandela, Lisboa 1200 - Portugal
  OOO CHANEL 23 Block, 3 Posledny Pereoulok; Moscow 103045 - Russia
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #15-01 Wheelock Place Singapore 238880 - Singapore
  CHANEL SA Calle de José Ortega y Gasset, 22-24 ; 6 planta, 28006 Madrid - Spain
  CHANEL SWADEN AB Mäster Samuelsgatan 1, 2nd floor, 111 45 Stockholm - Sweden
  CHANEL SARL Quai du Général Guisan 24, CH-1204 Genève - Switzerland
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL s.r.o. organizačná zložka Palisády 32, 81106 Bratislava, Slovakia
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Inc.  39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road, Patumwan; Bangkok, 10330 - Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01024 - Ukraine
  CHANEL LIMITED FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL Limited
  Croydon Logistics Limited
  5 Barlow Place; London W1J 6DG - United Kingdom
  5 Queensway, Croydon CR9 4DL
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street; New York, NY 10019 - United States
  CHANEL Vietnam Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
   

  Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em {txt.june} 2021. Iremos informá-lo relativamente a quaisquer alterações substanciais que possam ser feitas a esta Política de Privacidade.

Polisi Privasi CHANEL

CHANEL mementingkan privasi dan perlindungan data anda. Kami komited untuk menawarkan produk dan perkhidmatan dengan standard tertinggi. Oleh itu, kami menghargai setiap pelanggan yang sedia ada atau pelanggan prospektif kami dan menyasar untuk mengekalkan perlindungan yang sewajarnya untuk data peribadi / maklumat peribadi anda(“Data”).

Polisi Privasi CHANEL ini menerangkan bagaimana CHANEL mengumpul dan memproses Data anda semasa anda menggunakan laman web, aplikasi atau platform digital yang lain kami(“Platform”), semasa anda membeli produk CHANEL melalui platform kami atau melalui tempat penjualan kami, semasa anda mengunjungi tempat penjualan kami, semasa anda mengisi dan menyerahkan salah satu Kad Butik kami, semasa anda memohon untuk pekerjaan di CHANEL atau semasa anda berinteraksi dengan atau ditunjukkan kandungan mengenai CHANEL, sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang perlindungan data di wilayah-wilayah yang mana kami berniaga.

Pindaan spesifik tempatan yang dirujuk di bawah ini juga terpakai atas pengguna-pengguna di wilayah-wilayah tersebut dan boleh dalam sesetengah kes menetapkan piawai yang berbeza kerana undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan tempatan yang terpakai. Sekiranya demikian, pindaan spesifik tempatan akan terpakai sekiranya terdapat konflik. Dengan mematuhi undang-undang privasi data khusus negeri Amerika Syarikat, untuk mendapatkan notis mengenai pengumpulan dan pemprosesan data CHANEL daripada penduduk yang terletak di Amerika Syarikat, sila klik di sini.

Ringkasan Eksekutif Polisi Privasi CHANEL

Bahagian I. - Peruntukan Am

Memperuntukkan peruntukan umum yang terpakai untuk semua pemprosesan data CHANEL, sama ada anda mengunjungi kami di Platform CHANEL atau di tempat penjualan kami, dan tanpa mengira bidang kuasa dari mana mereka beroperasi atau di mana anda berada atau bermastautin

1. Siapakah yang bertanggungjawab untuk memproses Data anda?

Untuk mengetahui entiti yang bertindak sebagai pengawal data untuk pemprosesan Data anda, sila klik sini.

2. Data apa yang kami kumpul dan bagaimana?

Kategori-kategori Data yang kami kumpul mengenai anda bergantung kepada aktiviti dan interaksi anda dengan CHANEL. Data anda mungkin dikumpul semasa anda membeli produk di CHANEL (contohnya Data Asas, Data Pembelian; Data Selepas Penjualan), apabila anda menggunakan Platform CHANEL (contohnya Data Log, Data Media Sosial, Perbualan Langsung), semasa anda melanggan buletin CHANEL (contohnya Data Pemasaran), semasa anda memohon pekerjaan di CHANEL atau semasa anda berinteraksi dengan CHANEL (contohnya Data Permohonan).

3. Mengapa kami mengumpul dan memproses Data anda dan bagaimana kami menjustifikasi pemprosesan Data anda?

Kami mungkin memproses Data anda untuk pelbagai tujuan, bergantung kepada interaksi anda dengan kami, misalnya untuk membolehkan anda membeli produk di CHANEL atau membekalkan anda dengan perkhidmatan CHANEL, untuk memproses permintaan anda, untuk memaklumkan anda mengenai koleksi dan acara terkini kami, untuk mengumpul pendapat anda, untuk berkomunikasi dengan anda, dan secara amnya untuk mengenali anda dengan lebih baik untuk menawarkan anda satu pengalaman yang diperibadikan. Setiap pemprosesan Data anda adalah secara sah berdasarkan sama ada atas persetujuan anda, keperluan untuk melaksanakan kontrak dengan anda, kewajipan undang-undang dan/atau kepentingan sah kami yang terutama bergantung kepada tujuan pemprosesan.

4. Kepada siapa kami boleh mendedahkan Data anda?

Sejauh mana yang diizinkan oleh undang-undang yang terpakai dan sebagaimana yang diperlukan bergantung kepada tujuan pemprosesan, Data anda mungkin dikongsi dalam , dalam kes tertentu kepada penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak CHANEL untuk memberikan anda atau CHANEL beberapa perkhidmatan, atau dalam kes terhad kepada pihak berkuasa kerajaan atau penasihat luar.

5. ALIRAN DATA INTERNASIONAL

Data anda mungkin dipindahkan ke bidang kuasa yang tidak memberikan perlindungan data yang sama tahap dengan perlindungan data di dalam bidang kuasa anda, khususnya apabila Data dikongsi dalam . Dalam apa jua hal, permindahan data tersebut adalah dijamin dengan pelaksanaan perjanjian permindahan data yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai.

6. Untuk berapa lama kami menyimpan Data anda?

CHANEL menyimpan Data anda selama yang diperlukan untuk memberi anda perkhidmatan yang diminta, atau untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang kami.

7. Apakah hak anda?

Anda mempunyai beberapa hak atas Data anda (contohnya hak untuk akses, pembetulan, pemadaman, pembantahan, dan lain-lain) yang disenaraikan dan boleh dilaksanakan oleh anda pada bila-bila masa.

8. Bagaimana Menghubungi CHANEL untuk Pertanyaan Mengenai Privasi?

Anda boleh menghubungi CHANEL di sini untuk melaksanakan hak anda dan untuk sebarang pertanyaan mengenai polisi privasi ini.

Bahagian II. - Peruntukan Spesifik yang terpakai atas Platform CHANEL

Memperuntukkan peruntukan spesifik yang terpakai kepada pemprosesan data CHANEL yang dilaksanakan hanya di Platform CHANEL.

1. Kuki apa yang kami gunakan dan bagaimana anda boleh membantah kepada penggunaan tersebut?

Pada masa kali pertama anda mengunjungi Platform CHANEL, anda akan diberikan maklumat mengenai penggunaan kuki dan jika terpakai, CHANEL akan mendaftarkan pilihan anda. CHANEL mungkin memasang kuki semasa anda mengunjungi Platform kami untuk memastikan penggunaan platform yang wajar, untuk peribadikan perkhidmatan kami dan untuk membekalkan anda kandungan yang diperibadikan untuk anda dan memperbaik penggunaan Platform kami. Anda sentiasa boleh menguruskan pilihan kuki anda di sini.

2. Apakah pemprosesan data yang dijalankan untuk iklan digital?

Semasa anda melayar Platform kami, dan atas persetujuan anda, kami akan memberi anda dengan kandungan pemasaran yang diperibadikan mengikut keperluan dan minat anda.

3. Apakah pemprosesan data yang dijalankan apabila anda memohon untuk perkerjaan di Platform kami?

CHANEL mungkin memproses Data anda jika anda memohon untuk pekerjaan di CHANEL untuk memproses permohonan anda.

Bahagian III. - Peruntukan Spesifik yang terpakai untuk tempat penjualan CHANEL

Memperuntukkan peruntukan spesifik yang terpakai kepada pemprosesan data CHANEL yang dilaksanakan hanya di tempat penjualan CHANEL.

1. CCTV

Kami mungkin menggunakan Television Litar Tertutup (‘CCTV’) apabila anda mengunjungi tempat penjualan CHANEL. Klik di siniuntuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemprosesan gambar anda oleh CHANEL melalui sistem CCTV kami.

2.Aktiviti-aktiviti lain

Aktiviti-aktiviti lain mungkin dijalankan di tempat penjualan yang anda kunjungi (contohnya pengecaman wajah, pengukuran dan analisis pergerakan Pelanggan di Butik, perlindungan COVID-19), pemberitahuan tambahan dan spesifik akan tersedia di tempat penjualan tersebut.

Bahagian IV. - Peruntukan spesifik tempatan

Bahagian ini memperuntukkan pindaan atau penyimpangan spesifik tempatan tertentu yang mungkin terpakai bergantung kepada syarikat CHANEL yang mengendalikan pemprosesan data atau tempat anda berada atau bermastautin. Peruntukan ini melengkapi peruntukan umum yang dinyatakan dalam Polisi Privasi CHANEL. Sekiranya terdapat konflik atau ketidakkonsistenan peruntukan tempatan spesifik ini hendaklah terpakai.

Bahagian V - ORGANISASI CHANEL

Sila mengakses senarai syarikat CHANEL.
 • Memperuntukkan peruntukan umum yang terpakai untuk semua pemprosesan data CHANEL, sama ada anda mengunjungi kami di Platform CHANEL atau di tempat penjualan kami, dan tanpa mengira dari bidang kuasa mana mereka beroperasi atau di mana anda berada atau bermastautin.

 • Peruntukan Umum yang disebutkan di atas yang terpakai untuk Data anda mungkin tertakhluk kepada peraturan spesifik tempatan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraturan spesifik yang terpakai untuk anda, sila pilih bidang kuasa yang berkenaan di bawah.

 • Sila lihat di bawah senarai syarikat-syarikat CHANEL:

  Nama Syarikat Alamat
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728, Argentina
  CHANEL (Australia) Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  Chanel GmbH Wipplingerstrasse 1, Vienna 1010, Austria
  Chanel SRL Boulevard de Waterloo 64, B-1000 Brussels, Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001, Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin, Candiac, Quebec J5R 1B6, Canada
  CHANEL (China) Co. LTD 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  Chanel Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen, Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  Chanel GmbH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457, Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  Chanel (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  Chanel S.r.l. Via San Protaso 5, Milan 20121, Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8, Fracc. Alce Blanco, Naucalpán de Juárez, 53370 Mexico
  Parfumerie Versailles, S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección, Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam, Netherlands
  CHANEL New Zealand ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  Chanel Norway AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo, Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City, Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55, France Field, Colon Free Zone, Colon, Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis, Panama City, Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO Chanel Room 9, Premises No.1, 7th Floor, Block A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscow, Russia
  Chanel Pte Ltd / Chanel Asia Pacific Pte Ltd 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place, 238880 Singapore
  Chanel S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24, 6 planta, 28006 Madrid, Spain
  Chanel Sweden AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, Sweden
  CHANEL SARL B24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneva, Switzerland
  CHANEL INC. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073, Taiwan
  Chanel (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  Chanel Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas Istanbul, Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas Istanbul, Turkey
  Chanel LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004, Ukraine
  Chanel Limited FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 Dubai, United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, United Kingdom
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL, United Kingdom
  Chanel, Inc. 9 West 57th Street, 2nd Floor, New York, NY 10019, United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam

  Polisi Privasi ini dikemaskini pada 27 February 2024. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan besar yang boleh dibuat terhadap Polisi Privasi ini.

Política de privacidad de CHANEL

CHANEL se preocupa mucho por su privacidad y la protección de sus datos. Estamos comprometidos a ofrecer los más altos estándares de productos y servicios. Por ello, valoramos a cada uno de nuestros clientes actuales o potenciales y es nuestro objetivo mantener una protección adecuada de sus datos personales ("Datos").

La presente Política de Privacidad de CHANEL explica cómo CHANEL recopila y procesa sus Datos cuando utiliza nuestra página web, app u otras plataformas digitales ("Plataformas"), cuando compra productos de CHANEL a través de nuestras plataformas o a través de nuestros puntos de venta, cuando visita nuestros puntos de venta, cuando rellena y envía una de nuestras Tarjetas de Boutique, cuando solicita un puesto de trabajo en CHANEL o cuando interactúa de cualquier otra forma con o se le muestra contenido sobre CHANEL, tal y como exigen las leyes de protección de datos en los territorios en los que operamos, como el Reglamento General de Protección de Datos europeo.

Las enmiendas específicas locales a las que se hace referencia a continuación también se aplican a los consumidores de esos territorios y, en algunos casos, pueden establecer normas diferentes debido a las leyes, normas y reglamentos locales aplicables. De ser así, la enmienda específica local regirá en caso de conflicto.

Resumen de la política de privacidad de CHANEL

Parte I. - Disposiciones generales

Proporciona las disposiciones generales aplicables a todo el tratamiento de datos de CHANEL, tanto si nos visita en las Plataformas de CHANEL como en nuestros puntos de venta, e independientemente de la jurisdicción desde la que se operen o en la que usted se encuentre o resida.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Para conocer la entidad que actúa como responsable del tratamiento de sus datos, haga clic aquí.

2. ¿Qué datos recogemos y cómo?

Las categorías de Datos que recopilamos sobre usted dependen de su actividad e interacción con CHANEL. Sus Datos pueden ser recogidos cuando compra un producto en CHANEL (por ejemplo, Datos Básicos, Datos de Compra; Datos Posventa), cuando utiliza las Plataformas de CHANEL (por ejemplo, Datos de Registro, Datos de Redes Sociales), cuando se suscribe al boletín de noticias de CHANEL (por ejemplo, Datos de Marketing), cuando solicita un empleo en CHANEL o cuando interactúa de otro modo con CHANEL (por ejemplo, Datos de Solicitud).

3. ¿Por qué recogemos y tratamos sus datos y cómo justificamos el tratamiento de sus datos?

Podemos procesar sus Datos con diversos fines, en función de su interacción con nosotros, por ejemplo para permitirle comprar un producto en CHANEL o proporcionarle servicios de CHANEL, para procesar sus solicitudes, para mantenerle informado sobre nuestras últimas colecciones y eventos, para recoger su opinión y, en general, para conocerle mejor con el fin de ofrecerle una experiencia personalizada. Cada tratamiento de sus datos se basa legalmente en su consentimiento, en la necesidad de llevar a cabo un contrato con usted, en una obligación legal y/o en nuestro interés legítimo preponderante, dependiendo de la finalidad del tratamiento.

4. ¿A quién podemos revelar sus datos?

En la medida en que lo permita la legislación aplicable y según sea necesario en función de la finalidad del tratamiento, sus Datos podrán ser compartidos dentro de, en casos específicos a proveedores de servicios que actúen en nombre de CHANEL para proporcionarle a usted o a CHANEL algunos servicios, o en casos limitados a autoridades gubernamentales o asesores externos.

5. Flujos de datos internacionales

Sus datos pueden ser transferidos a jurisdicciones que no proporcionan el mismo nivel de protección de datos que en su jurisdicción, en particular cuando los datos se comparten dentro de. En cualquier caso, dichas transferencias de datos están aseguradas mediante la ejecución de acuerdos de transferencia de datos en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

6. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

CHANEL conserva sus datos durante el tiempo necesario para prestarle los servicios solicitados, o para cumplir con nuestras obligaciones legales.

7. ¿Cuáles son sus derechos?

Usted tiene varios derechos sobre sus datos (por ejemplo, derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, etc.) que se enumeran y que puede ejercer en cualquier momento.

8. ¿Cómo ponerse en contacto con CHANEL para consultar sobre la privacidad?

Puede ponerse en contacto con CHANEL aquí para ejercer sus derechos y para cualquier pregunta sobre esta política de privacidad.

Parte II - Disposiciones específicamente aplicables a las plataformas CHANEL

Proporciona las disposiciones específicas aplicables al procesamiento de datos de CHANEL implementado únicamente en las plataformas de CHANEL.

1. ¿Qué cookies utilizamos y cómo puede oponerse a su uso?

Cuando visite por primera vez la Plataforma de CHANEL, se le proporcionará información sobre el uso de cookies y, si procede, CHANEL registrará su(s) elección(es). CHANEL puede instalar cookies cuando usted visita nuestras Plataformas para garantizar el uso adecuado de las mismas, para personalizar nuestros servicios y para ofrecerle contenidos personalizados y mejorar el uso de nuestras Plataformas. Siempre puede gestionar sus preferencias de cookies aquí.

2. ¿Qué tratamiento de datos se realiza para la publicidad digital?

Cuando navegue por nuestras Plataformas, y con su consentimiento, le proporcionaremos contenido de marketing personalizado en función de sus necesidades e intereses.

3. ¿Qué tratamiento de datos se lleva a cabo cuando usted solicita un empleo en nuestras Plataformas?

CHANEL podrá tratar sus Datos si solicita un puesto de trabajo en CHANEL con el fin de procesar su solicitud.

Parte III - Disposiciones específicamente aplicables a los puntos de venta de CHANEL

Proporciona las disposiciones específicas aplicables al procesamiento de datos de CHANEL implementado únicamente a través de los puntos de venta de CHANEL.

1. CCTV

Podemos utilizar CCTV cuando usted visita los puntos de venta de CHANEL. Haga clic aquí para obtener más información sobre el tratamiento de su imagen por parte de CHANEL a través de nuestros sistemas de CCTV.

2. Otras actividades

En los puntos de venta que usted visita pueden llevarse a cabo otras actividades (por ejemplo, el reconocimiento facial, la medición y el análisis de los movimientos del Cliente dentro de las Boutiques, la protección de COVID-19); en dichos puntos de venta habrá avisos adicionales y específicos.

Parte IV. - Disposiciones locales específicas

Esta sección prevé ciertas modificaciones o desviaciones específicas locales que pueden aplicarse en función de la empresa de CHANEL que realiza el tratamiento de datos o en la que usted se encuentra o reside. Estas disposiciones complementan las disposiciones generales establecidas en la Política de Privacidad de CHANEL. En caso de conflicto o incoherencia, prevalecen estas disposiciones locales específicas.

Parte V - Organización de CHANEL

Haga clic  para acceder a la lista de empresas de CHANEL.
 • Proporciona las disposiciones generales aplicables a todo el tratamiento de datos de CHANEL, tanto si nos visita en las Plataformas de CHANEL como en nuestros puntos de venta, e independientemente de la jurisdicción desde la que se operen o en la que usted se encuentre o resida.

 • Las mencionadas Disposiciones Generales aplicables a sus Datos pueden estar sujetas a normas locales específicas. Para saber más sobre las normas específicas aplicables a su caso, seleccione la jurisdicción correspondiente a continuación.