CHANEL Online Privacyverklaring

 • CHANEL hecht veel waarde aan uw privacy en aan gegevensbescherming. 

  We zijn vastbesloten om de hoogste standaarden op het gebied van producten en diensten aan te bieden. Daarom waarderen wij onze bestaande en toekomstige klanten en streven we ernaar om uw persoonlijke gegevens (”Gegevens”) op de juiste manier te beschermen.

  De CHANEL Online Privacyverklaring zet uiteen hoe CHANEL uw gegevens verzameld en verwerkt als u onze website, app of andere digitale platformen (”Platformen”) gebruikt, als u CHANEL-producten aanschaft via onze Platformen of als u online solliciteert naar een baan bij CHANEL, zoals verplicht is door wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in de landen waar we zaken doen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Deze Verklaring is van toepassing op alle Platformen die voorzien zijn van een link die hier naartoe leidt. 

  CHANEL heeft een solide gegevensbeschermings-nalevingsprogramma geïmplementeerd. Deze bevat de invoering van hoge standaard gegevensbeschermingsbeginselen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten op wereldniveau en in het bijzonder het: 

  a.sluiten van een Intra-Groep Gegevensoverdracht Overeenkomst (”IGGO”), die gebaseerd is op de Standaard Contractuele Clausules van de EU. Deze dienen hetzelfde beschermingsniveau voor alle CHANEL-entiteiten te waarborgen en gegevensoverdracht binnen de organisatie van CHANEL wereldwijd toe te staan;

  b.oprichten van een Bureau voor Gegevensbescherming en een netwerk van lokale gegevensbeschermings-contacten;

  c.toepassen van intern beleid en interne procedures om naleving te verzekeren van de toepasbare wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;

  d.uitvoeren van geschikte technische en organisatorische maatregelen om gegevensbeschermingsbeginselen te implementeren

 • De CHANEL-platformen en gerelateerde gegevensverwerking worden bediend/uitgevoerd door of namens de respectievelijke CHANEL-entiteit (“CHANEL” of “wij”) zoals hier . Deze CHANEL-entiteit mag informatie delen met haar filialen conform de waarborgen die gesteld zijn in deze verklaring (zie Onderdeel 5 hieronder). Elke online verkoop op de e-commerce afdeling van de website wordt gedaan door de respectievelijke CHANEL-entiteit zoals staat vermeld in de toepasselijke Verkoopvoorwaarden.

  Als u in contact wil komen met CHANEL of haar Wereldwijde Bureau voor Gegevensbescherming, zie dan “10. Hoe contact te leggen met CHANEL voor vragen met betrekking tot privacy” hieronder.

 • Als u in contact wil komen met CHANEL of haar Wereldwijde Bureau voor Gegevensbescherming, zie dan “10. Hoe contact te leggen met CHANEL voor vragen met betrekking tot privacy” hieronder.Het specifieke type en omvang van de Gegevens die we over u verzamelen hangt af van uw activiteiten op, en interacties met, de Platformen (bijv., als u enkel raadpleegt via onze Platformen of een product koopt of als u zich inschrijft bij onze marketingcommunicatie) alsook van het land waar u onze Platformen gebruikt. De volgende Gegevens kunnen worden verzameld via onze Platformen:

     a) Verzamelde informatie als u de CHANEL-Platformen gebruikt voor enkel informatieve doeleinden

  • Informatie gerelateerd aan uw gebruik van de website (”Loggegevens”):

  Als u onze Platformen gebruikt voor informatieve doeleinden (bijv., u registreert zich niet, u koopt of u verstrekt Gegevens via de website), verzamelt en verstuurt uw internetbrowser automatisch bepaalde basisinformatie die gerelateerd is aan uw websitegebruik. Zulke Loggegevens bevatten:

   • uw browsertype- en versie,
   • uw besturingssysteem en interface,
   • gebruikte apparaat,
   • taalvoorkeur,
   • de website van waaruit u ons bezoekt (verwijzende URL),
   • webpagina(’s) die u bezoekt op onze Platformen,
   • datum en tijdstip van uw bezoek,
   • deel van uw internetprotocol (IP)-adres,
   • uw gemaakt acties op de Platformen, en
   • de naam van uw internetprovider.
   
  • Informatie verwerkt door externe sociale media providers (”Sociale Media Gegevens”):
   

  Onze Platformen bevatten deel-knoppen die het voor u mogelijk maken om CHANEL-content te delen met uw vrienden via derde mediaplatformen en/of sociale netwerken (zoals Facebook en Instagram, “Externe Platformen”). Het gebruik van onze Platformen omvat doorgaans geen activiteiten met betrekking tot gegevensverwerking (inclusief gegevensoverdracht) in relatie met de Externe Platformen. Maar als u de deel-knop gebruikt, kunnen deze Externe Platformen persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken.
  Voor meer informatie over de reikwijdte en de doeleinden van de verwerkte gegevens door de Externe Platform provider, inclusief uw rechten en instellingsoptie om uw privacy te beschermen, zie dan de privacyverklaring van de respectievelijke Externe Platform provider.

  • Informatie verwerkt via cookies (”Cookie Gegevens”):
   

  We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën als onze Platformen worden bestuurd. Verwerking van uw Gegevens op basis van cookies wordt in acht genomen in Afdeling 9 hieronder.

  • Informatie aan partijen om vervalsing tegen te gaan (”Anti-Vervalsing Gegevens”):
   

  Om vervalsing en overtredingen tegen te gaan, heeft CHANEL geautomatiseerde processen opgezet om informatie te verzamelen over bedrijven of individuen die handelingen verrichten of mogelijk handelingen zullen verrichten die onze rechten zullen schenden in het kader van de Platformen. Deze informatie is toegankelijk voor elk bedrijf dat wettelijk gemachtigd is om het handelsmerk CHANEL te gebruiken en dat slachtoffer is geworden van zulke schendingen en heeft als doeleinde dat er actie kan worden ondernomen of dat er noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen om deze rechten te beschermen. We verzamelen de volgende Anti-Vervalsing Gegevens:

   • identificatie-informatie
   • postadres
   • informatie met betrekking tot elektronische middelen die gebruikt worden voor vervalsingsactiviteiten
   • justitiële informatie met betrekking tot procedures
   

  Sommige Gegevens zijn verzameld uit openbare bronnen (zoals websites van derden).


  b) Verzamelde informatie als u een CHANEL-product aanschaft (”Aankoopgegevens”)

  Als u een CHANEL-product aanschaft via onze Platformen, dan zullen wij uw Gegevens verzamelen via het aanschafformulier om uw aanschaforder te verwerken.

  Als u een CHANEL-product aanschaft via uw account (zie Afdeling c) hieronder), verwerken wij ook uw aanschafgeschiedenis.


  c) Verzamelde informatie als u een account creëert op het Platform (”Accountgegevens”)

  Als u een account creëert op het Platform zodat u sneller kunt bestellen, uw bestelling kan traceren, u een wensenlijst kan maken en behouden en/of exclusief nieuws over CHANEL-producten (indien verzocht) kunt krijgen, zullen we de Accountgegevens verzamelen via het formulier dat betrekking heeft op het creëren van een account.


  d) Verzamelde informatie als u zich inschrijft voor de CHANEL-nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie (”Marketinggegevens”)

  Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of voor andere marketingcommunicatie via onze Platformen zodat u informatie verkrijgt over collecties, producten, campagnes, shows of andere evenementen van CHANEL, zullen wij de Marketingsgegevens verzamelen via het inschrijfformulier voor de Nieuwsbrief.


  e) Verzamelde informatie als u op een andere manier contact heeft met ons via de Platformen (”Aanvraaggegevens”)

  • De Platformen stellen u in staat of vergemakkelijken het om met ons in contact te komen, inclusief om uw rechten onder Afdeling 8 (indien van toepassing) uit te oefenen, of om uw mening te delen over CHANEL-producten en -diensten in nog meer andere manieren dan hierboven beschreven, zoals bijv. via de e-mail, telefoon, een brief of een gegevenssubject-toegangsverzoek. De verzameling van Gegevens hangt af van hoe u met ons communiceert en welke informatie u ons geeft. Indien u ons contacteert via het contactformulier, dat beschikbaar is op onze platformen, verzamelen wij de volgende Gegevens:

   • interessegebied,
   • onderwerp/ doel van het contact,
   • aanspreektitel / geslacht,
   • naam (voornaam en achternaam),
   • e-mailadres,
   • aanvullende Gegevens die u op vrijwillige basis deelt (bijv. postadres, telefoonnummer, uw onderneming), en
   • de inhoud van uw vragen of antwoorden met betrekking tot onderzoeken en de vragenlijsten die aan ons zijn verstrekt.
   
  • Als u ons contacteert om uw gegevenssubject-rechten (indien van toepassing) uit te oefenen, verzamelen wij meestal de volgende Gegevens, afhankelijk van op welke manier u het verzoek betreffende gegevenssubject-rechten adresseert.

   • aard van de relatie met CHANEL (bijv. klant, werknemer of anders),
   • naam (voornaam en achternaam),
   • type verzoek (bijv. rectificatie of verzoek om verwijdering),
   • contactgegevens,
   • land van verblijf,
   • aanvullende aanvraaggegevens die noodzakelijk zijn om uw verzoek te verwerken (bijv. Identificatiegegevens), en
   • de inhoud van uw verzoek die u aan ons hebt verstrekt.
   
  • Als u een serviceverzoek doet (bijv. reparatie opdracht, boeking of garantieclaim), kunnen wij de volgende Gegevens verzamelen:

   • onderwerp,
   • aanspreektitel / geslacht,
   • naam (voornaam en achternaam),
   • contactgegevens,
   • gekocht product,
   • aankoopdatum, en
   • aanvullende gegevens die relevant zijn voor het indienen van uw verzoek.
   
  • De CHANEL-website biedt klik-en-chat- en klik-en-bel functionaliteiten aan.
   

  Klik-en-chat maakt het mogelijk dat u een livechat kunt starten met onze klantenservice en real-time ondersteuning kunt krijgen van onze klantenservice. U kunt via een livechat contact opnemen met de klantenservice, zowel als gast als geregistreerd klant. In het laatste geval kan de klantenservice toegang hebben tot bepaalde gedeelten van uw accountgegevens zodat we uw verzoek kunnen verwerken en beantwoorden, zoals:

   • uw naam,
   • contactgegevens .
   

  Klik-en-bel maakt het mogelijk een terugbelverzoek in te dienen via de Platformen. Als u een terugbelverzoek indient, verzamelen wij:

   • uw telefoonnummer, en
   • uw gewenste tijdstip voor het terugbellen.
   

  Voor aanvullende informatie over de klik-en-bel functie, verwijzen wij u naar Afdeling 9 over het gebruik van cookies hieronder.


  f) Verzamelde informatie als u solliciteert naar een baan bij CHANEL of bij haar filialen (”Sollicitant Gegevens”)

  Als u solliciteert naar een baan bij CHANEL of haar filialen via de Platformen, verzamelen we de volgende aan uw sollicitatie gerelateerde Gegevens:

  • aanspreektitel / geslacht,
  • naam (voornaam en achternaam),
  • nationaliteit,
  • land en stad van verblijf,
  • postadres,
  • e-mailadres,
  • telefoonnummer,
  • opleidingsniveau,
  • school/universiteit
  • gesproken talen,
  • werkervaring,
  • certificaten,
  • aanvullende CV-informatie,
  • uw gewenste ingangsdatum, en
  • aanvullende Gegevens die u wilt verstrekken.


  Belangrijke Algemene Opmerking: Als wij persoonlijke gegevens verzamelen via formulieren, waaronder, maar niet beperkt tot elektronische formulieren, geven we de verplichte velden aan met asterisken. Als u de gegevens die gemarkeerd zijn met een asterisk niet verstrekt, kan u de toegang tot onze producten en/of onze diensten worden ontzegd. Als u Gegevens verstrekt, waaronder multimedia-inhoud (foto’s, video’s etc.), zorg er dan voor dat deze juist zijn en stuur geen gevoelige Gegevens zoals gezondheidsinformatie, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, informatie over uw seksleven of seksuele geaardheid, raciale of etnische afkomst, of andere inhoud die niet uitdrukkelijk is gevraagd via een vragenlijst of een andere verzamelmethode (zoals handelsinformatie, reclame, persoonlijke creaties, ideeën, of concepten), tenzij dit vereist is in uitzonderlijke gevallen (bijv. het melden van allergieën).

  Onze website is niet specifiek gericht op minderjarigen. Als wij toch onbedoeld zulke informatie verzamelen, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de rechten van de minderjarige ten alle tijden namens hem/haar en op zijn/haar naam uitoefenen (zie hieronder).

 • Als u een bestaande of toekomstige klant bent van, of als u hebt gesolliciteerd naar een baan bij CHANEL of als u op een andere wijze interactie hebt met CHANEL via de Platformen, kunnen wij uw Gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden (”Verwerkingsdoeleinden”): 
    
  • zodat u door onze Platformen kunt browsen en zodat u uw persoonlijke online account kunt gebruiken (”Platform-gerelateerde Doeleinden),

  • zodat u informatie over onze producten en diensten kunt ontvangen van het Klantenservice Centrum, bijvoorbeeld in de afdeling “Contacteer ons” (”Verzoek-gerelateerde Doeleinden”),

  • zodat u CHANEL-producten kunt aanschaffen via onze platformen, in onze CHANEL-winkels of andere verkooppunten (”Aanschaf-gerelateerde Doeleinden”),

  • zodat u toegang hebt tot de CHANEL-diensten in onze CHANEL-winkels en andere verkooppunten of op onze Platformen - bijvoorbeeld om een afspraak te maken of om een CHANEL-producten wensenlijst te maken (”Service-gerelateerde Doeleinden”),

  • zodat u toegang krijg tot onze uitgebreide naverkoop-klantenservice op onze CHANEL-producten (”Naverkoop-gerelateerde Doeleinden”)

  • zodat onze wettelijke verplichtingen worden nageleefd, inclusief onder meer de cosmeticaverordeningen, de strijd tegen witwassen, creditcardfraude, de strijd tegen vervalsing en het verwerken van uw verzoeken met betrekking tot gegevenssubject rechten (”Wettelijk-gerelateerde Doeleinden”),

  • zodat we uw mening over onze CHANEL-producten en -diensten kunnen verzamelen, vooral via enquêtes en vragenlijsten (”Productverbetering-gerelateerde Doeleinden”),

  • het totstandbrengen van statistieken, financiële en commerciële studies (Studie-gerelateerde Doeleinden”),

  • om u te informeren over onze laatste collecties, producten, campagnes, shows of andere evenementen door middel van het versturen van onze CHANEL-communicaties (via e-mail, post of via uw telefoon: telefoongesprekken, chats, SMS en MMS en via mediaplatformen van derden; “Marketing-gerelateerde Doeleinden”),

  • zodat we onze kennis over uw interesses en voorkeuren kunnen verbeteren, zodat we gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten kunnen leveren die beter overeenstemmen met uw behoeften en wensen (”Voorkeur-gerelateerde Doeleinden”),

  • zodat we uw sollicitatie kunnen verwerken, inclusief het controleren van open vacatures via interne en externe experts op het gebied van sollicitaties, alsook om een sollicitantenpool bij te houden zodat het mogelijk wordt om toekomstige vacatures te koppelen aan potentiële kandidaten (”Sollicitatie-gerelateerde Doeleinden”).

 • Elke verwerking van uw Gegevens is wettelijk gebaseerd op uw toestemming, de noodzaak om een contract met u na te kommen, een wettelijke verplichting en/of ons doorslaggevend legitiem belang, wat afhankelijk is van het doeleinde van de verwerking.

  Details over de wettelijke grondslag die de gegevensverwerking rechtvaardigen, worden uiteengezet.  

 • Binnen de CHANEL-organisatie. Voor zover wettelijk toegestaan, alsook rekening houdend met de bescherming van uw rechten en vrijheden met betrekking tot het verwerken van uw Gegevens, zullen uw Gegevens enkel toegankelijk zijn voor een beperkt en gedefiniëerd aantal ontvangers binnen de wereldwijde CHANEL-entiteiten (”CHANEL-organisatie”), zoals hieronder verder wordt beschreven.Zulke toegang tot Gegevens zal strikt plaatsvinden op een “noodzaak om te weten”-basis zodat de ontvangers de Verwerkingsdoeleinden kunnen verwezenlijken in hun hoedanigheid van gegevensbeheerder. We kunnen uw Gegevens overdragen aan een andere rechtspersoon voor doeleinden als samenwerking, joint venture, zakelijke reorganisatie, verandering van rechtsvorm of een ander soortgelijk geval. In geval van een fusie of verkoop worden uw gegevens permanent overgedragen aan het opvolgende bedrijf. Deze Anti-Vervalsing Gegevens zijn toegankelijk voor elk bedrijf dat wettelijk gemachtigd is om het handelsmerk CHANEL te gebruiken en dat slachtoffer is geworden van zulke schendingen en hebben als doeleinde dat er actie kan worden ondernomen of dat er noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen om deze rechten te beschermen. U kunt een lijst vinden van de relevante CHANEL-entiteiten .

  Als u een bestaand of een toekomstige klant van CHANEL bent of op een andere wijze interactie hebt met CHANEL via de Platformen (behalve bij sollicitaties), hebben enkel de CHANEL-werknemers binnen de CHANEL-organisatie die in de teams werken die uw informatie nodig hebben (bijvoorbeeld Klantenrelatie Management, Commercieel Management, Juridisch, Naleving en IT), toegang tot uw Gegevens.

  Derden buiten de CHANEL-organisatie. In beperkte gevallen kunnen wij uw Gegevens overdragen aan overheidsinstellingen en -toezichthouders (bijv. de belastingdienst), gerechtshoven en overheidsinstanties, en dit is allemaal in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en wordt gedaan aan externe adviseurs (bijv. Advocaten, accountants, auditors etc.), die allen optreden als controllers. In deze context mag CHANEL uw Gegevens ook overdragen aan derden als het een verzoek ontvangt van een autoriteit die krachtens de wet bevoegd is om dit te doen overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgevingen. Als u solliciteert naar een baan via de Platformen, kan de sollicitatie ontvangende CHANEL-entiteit (zie Afdeling 2) uw sollicitatie doorsturen naar externe rekruteringskantoren indien nodig. 

  Dienstverleners (binnen en buiten CHANEL): Uw Gegevens zullen niet worden bekend gemaakt aan ontvangers buiten de CHANEL-organisatie. In sommige gevallen kan CHANEL echter gebruik maken van externe service providers die namens CHANEL optreden op basis van contractuele overeenkomsten die strikte verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming bevatten. We zullen vooral uw Gegevens verstrekken aan service providers of leveranciers (deze kunnen andere CHANEL-groepsondernemingen zijn) als onderdeel van onze normale bedrijfsprocessen om bepaalde IT-gerelateerde taken uit te voeren en deze helpen ons met het bedienen van de Platformen, om onze activiteiten uit te voeren, u van dienst te zijn of de veiligheid en integriteit van onze activiteiten te beschermen (inclusief IT-onderhoud, veiligheid en ondersteuning van service provider, hostingprovider, betalingsprovider, marketing- en reclamepartners, mail- of e-maildiensten of klantenservice centrum).

 • Openbaarmaking van Gegevens zoals uiteengezet in Afdeling 5 hierboven kan overdracht van uw Gegevens naar landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden, met zich meebrengen. Toepasselijke juridische en wettelijke eisen worden meegewogen voordat er een grensoverschrijdende overdracht van uw Gegevens plaatsvindt. 

  • Elke Gegevensoverdracht buiten uw land dat niet voorziet in een geschikt niveau van gegevensbescherming zal worden beschermd door contractuele garanties die in overeenstemming zullen zijn met de toepasselijke wetgevingen en verordeningen, zoals de EU Standaard Contractuele Clausules; 

  • Gegevensoverdracht binnen de CHANEL-entiteiten zullen vallen onder IGGO.

  • De Gegevensoverdracht kan ook gebaseerd zijn op uw voorafgaande toestemming. Let op dat als u een EU- of VK-burger bent, dat zo’n overdracht mogelijke risico’s met zich kan meebrengen als uw gegevens worden overgedragen naar een land dat niet erkent wordt door EU- of VK-autoriteiten als een land dat een voldoende gegevensbeschermingsniveau (ontbreken van een geschikt besluit) en passende waarborgen biedt.
   

  U kunt op verzoek relevante onderdelen van de bovengenoemde documenten ontvangen zoals vereist is door toepasselijke wetgeving. 

 • Uw Gegevens in het algemeen (behalve uw Sollicitantgegevens):

  Naast de toewijding om de hoogste standaard wat betreft diensten en producten te leveren, zijn wij van mening dat onze producten u recht moeten geven op gepersonaliseerde klantbehandeling en uniek naverkoopdiensten die levenslang kunnen duren voor sommige producten. Voor dit doeleinde, en om zulke diensten te verzorgen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen zolang dit nodig is voor het verstrekken van deze diensten. Uw Aanschafgegevens zullen bewaard worden tot uw laatste gebruik of aanschaf van onze diensten of goederen zoals vereist of toegelaten is door de toepasselijke lokale wetgeving of als we een legitiem en rechtmatig doeleinde hebben om dit in elk geval te doen.

  We kunnen voor elk product dat verkocht wordt op onze website, uw gegevens bewaren voor zolang dit noodzakelijk is om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving wat betreft productgarantie en -veiligheid en zodat we u kunnen informeren over productresultaten en zodat we u continu van advies kunnen voorzien. Uw andere Gegevens zullen worden bewaard zolang dit vereist is door de toepasselijke lokale wetgeving of zolang wij een legitiem en wettelijk doel hebben om dit te doen. Let erop dat de bewaartermijn die voorgeschreven is bij wetgeving per land kan verschillen.

  Sollicitantgegevens:

  Wij verwelkomen en waarderen sollicitaties van talentvolle kandidaten. Met uw toestemming kunnen wij uw Gegevens in een bestand bewaren voor 2 jaren volgend op uw laatste bezoek aan onze kandidatenruimte en kunnen wij u contacteren als er andere geschikte mogelijkheden ontstaan, indien uw vorige sollicitatie in de “Carrières”-afdelingen van onze Platformen niet succesvol was. Als u ervoor kiest om niet te worden gecontracteerd voor toekomstige mogelijkheden, zullen uw Gegevens bewaard worden voor 6 maanden na het einde van het respectievelijke sollicitatieproces, tenzij er een kortere of langere bewaartermijn is toegestaan of verplicht door de toepasselijke locale wetgeving. 

 • U heeft de volgende rechten met betrekking tot de omvang en zoals voorzien is bij de voor u  toepasselijke wetgeving, die u kunt uitoefenen via de contactgegevens die zijn verstrekt in Afdeling 10):

  • Recht op toegang tot de informatie: u heeft het recht om bondig, transparant, begrijpelijk en in een gemakkelijk toegankelijk vorm te worden geïnformeerd over hoe uw Gegevens worden verwerkt. U heeft ook het recht om een (i) bevestiging te krijgen of er wel of geen Gegevens betreffende u worden verwerkt, en indien dit het geval is,(ii) heeft u het recht op toegang tot deze Gegevens en kunt u hier een kopie van krijgen.  

  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie te verkrijgen betreffende uw Gegevens. U heeft ook het recht dat onvolledige Gegevens volledig worden gemaakt.  

  • Recht op verwijdering: in sommige gevallen heeft u het recht om uw Gegevens te laten verwijderen. Hoewel dit geen absoluut recht is en CHANEL wettelijke of legitieme gronden kan hebben om zulke Gegevens te bewaren.

  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen.

  • Recht op gegevensportabiliteit: u heeft recht om Gegevens te ontvangen die u heeft verstrekt aan CHANEL, in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat en u heeft het recht om deze Gegevens te zenden naar een andere controller zonder dat u hinder ondervindt van CHANEL. Dit recht is enkel van toepassing als de verwerking van uw Gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en deze verwerking is uitgevoerd op een geautomatiseerde manier.

  • Recht op bezwaar maken tegen verwerking: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens als deze verwerking gebaseerd is op het legitieme belang van CHANEL. CHANEL kan zich echter beroepen op dwingende legitieme gronden voor het voortzetten van de verwerking. U heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens voor marketingdoeleinden. 
   

  Om u uit te schrijven voor onze “Nieuwsbrief” kunt u gebruik maken van de bovenste kanalen of u kunt dit simpel doen om op de “uitschrijf”-link te klikken, die vermeld staat op de onderkant van elke Nieuwsbrief.Om u uit te schrijven voor onze “Nieuwsbrief” kunt u gebruik maken van de bovenste kanalen of u kunt dit simpel doen om op de “uitschrijf”-link te klikken, die vermeld staat op de onderkant van elke Nieuwsbrief.

  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 • Cookies zijn informatiedeeltjes die elke website of ander Platform kan overdragen naar uw browser en die worden dan bewaard in uw computersysteem. Het plaatsen van cookies verbetert bijvoorbeeld uw online-ervaring doordat u ons toestaat om uw voorkeuren te bewaren.

  Als u onze Platformen gebruikt, sturen wij één of meerdere cookies - kleine tekstbestanden die een reeks alfanumerieke tekens bevatten - naar uw apparaat. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Een sessiecookie verdwijnt als u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft nadat u uw browser sluit en kan door uw browser gebruikt worden bij volgende bezoeken aan onze Platformen. Uw webbrowser kan u voorzien van een aantal opties met betrekking tot cookies. Let op dat als u de cookies verwijdert of er voor kiest om deze niet te accepteren, u mogelijk niet de functionaliteiten van de door de Platformen verstrekte diensten ultiem kunt gebruiken. We gebruiken ook cookies van derden in combinatie met de door de Platformen verstrekte diensten. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om bepaalde analytische gegevens te verzamelen en te verwerken. Wij verwerken geen of antwoorden niet op “do not track”-signalen of andere soortgelijke transmissies die wijzen op een verzoek om het online traceren van gebruikers die onze Platformen bezoeken of de door de Platformen verstrekte diensten gebruiken, uit te schakelen.

  Hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken en in het bijzonder voor diensten die zijn aangepast aan uw profiel:

  We gebruiken cookies en automatisch verzamelde informatie om:

  • onze Platformen en diensten die verstrekt worden door onze Platformen te personaliseren, zoals het herinneren van uw Gegevens zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren gedurende het gebruik, of bij de volgende keer dat u gebruikt maakt van onze Platformen en de door de Platformen verstrekte diensten;

  • aangepaste reclame, inhoud en informatie aangepast aan uw profiel te verstrekken;

  • de effectiviteit van onze Platformen, de door de Platformen verstrekte diensten en de marketingactiviteiten van derden die zijn aangepast op uw profiel, te controleren en te analyseren;

  • de algemene sitegebruik-metingen zoals het totaal aantal bezoekers en bekeken pagina’s, te controleren; en

  • uw bezoeken, inzendingen en status in elke reclame of andere activiteiten die geboden zijn door onze Platformen en de door de Platformen verstrekte diensten (diensten die aangepast zijn op uw profiel) te traceren. Dit kan ons bijvoorbeeld helpen om het aantal geopende e-mails te controleren. Traceertechnologie helpt ons ook om de gebruiksvriendelijkheid van onze Platformen te beheren en te verbeteren, (i) om vast te stellen of er in het verleden contact is geweest tussen uw computer en ons en (ii) om vast te stellen wat de meest populaire afdelingen zijn van onze Platformen.
   

  We kunnen ook uw verkorte IP-adres, die niet leesbaar is, gebruiken, maar dit laat ons niet toe om u direct te identificeren.

  Afhankelijk van de lokale versie van het Platform die u gebruikt, kan deze link u van aanvullende informatie voorzien met betrekking tot het gebruik van cookies door CHANEL alsook specifieke toestemmingsinstellingen als u niet wilt dat CHANEL alle of een gedeelte van de hierboven genoemde cookies van derden gebruikt.

  U kunt de installatie van “cookies” ook uitschakelen als u uw browser op de juiste manier configureert. Voor meer informatie, klik dan .

  Houd er rekening mee dat het beperken van cookies van invloed kan zijn op uw gebruikerservaring en kan doen voorkomen dat u gedeelten van onze Platformen of diensten gebruikt.

 • Om uw rechten uit te oefenen stuur dan een verzoek naar de Klantenservice Afdeling zoals hieronder aangegeven en meldt de volgende informatie: naam, achternaam, e-mail en andere noodzakelijke informatie om uw identiteit te bevestigen zodat we uw verzoek kunnen verwerken (zoals uw postadres).

  • per e-mail: Chanel Limited1 Bruton street, London W1J6TL, t.a.v. hoofd van Privacygegevens.
  • per e-mail: privacy@chanel.com
  • door u te richten tot CHANEL-winkels of andere verkooppunten.

  Klik  om toegang te krijgen tot alle nummers van locale contacten of om uw rechten uit te oefenen.

  Voor Sollicitantgegevens van uw sollicitatie in onze “Carrières”-afdeling, klik dan  om toegang te krijgen tot alle e-mailadressen van lokale contacten: 

  Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring of de manier waarop CHANEL Gegevens verzamelt en gebruikt, kunt u ook het Globale Gegevensbescherming Bureau contacteren op het volgende adres: 

  Globale Gegevensbescherming Bureau

  Chanel Limited
  1 Bruton street, London W1J6TL
  T.a.v. hoofd van Privacygegevens
  Per e-mail: privacy@chanel.com

  U kunt zich ook richten tot het lokale Klantenservice Centrum als u uw gegevenssubject rechten wilt uitoefenen of als u enige vragen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring. 

 • Afhankelijk van de landen versie van het Platform dat u gebruikt, zijn de bovengenoemde Algemene Bepalingen die toepassing hebben op uw persoonlijke informatie onderworpen aan lokale bijzondere regels. Om meer te weten te komen over bijzondere regels die van toepassing zijn op u, selecteer dan het relevante land hieronder:

 • 如果您访问由{插入相关香奈儿中国实体的名称}运营的网站 chanel.cn,适用以下内容:

  您使用我们的网站即表示您同意本文所述的处理行为。

 • Если вы посещаете наш веб-сайт, находясь в России, или если, являясь гражданином России, вы покупаете продукты CHANEL через наш веб-сайт / приложение с дальнейшей доставкой в Россию, или если, являясь гражданином России, вы откликаетесь на вакансию в компании CHANEL в России, на вас распространяется действие следующих положений: 

  Обработка нами ваших персональных данных основывается на вашем согласии, предоставленном через наш веб-сайт, приложение или другую цифровую платформу или иным образом, за исключением случаев, когда российский закон о защите персональных данных позволяет нам обрабатывать ваши персональные данные исходя из других применимых правовых оснований. Любые случаи передачи ваших персональных данных третьим лицам, находящимся внутри или за пределами России, основываются на вашем согласии и на соответствующих соглашениях или положениях о передаче персональных данных, гарантирующих то, что получающая сторона обеспечит конфиденциальность и безопасность ваших персональных данных и ограничится целями обработки персональных данных, указанными в настоящей Политике, за исключением случаев, когда российский закон о защите персональных данных позволяет нам передавать ваши персональные данные третьим лицам исходя из других применимых правовых оснований. Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности ваших персональных данных. К этим мерам относятся назначение должностного лица, ответственного за организацию процесса обработки персональных данных, внедрение внутренних средств контроля и/или проведение аудитов соответствия процесса обработки персональных данных действующему законодательству, оценка ущерба, который может быть нанесен субъектам данных в случае нарушения требований, выдвигаемых к обработке и обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с действующих законодательством, а также сопоставление такого ущерба с принимаемыми нами мерами по обеспечению безопасности.

 • When the United Kingdom ceases to be a member state of the European Union, the terms used in this Privacy Policy shall have the same meaning ascribed to them in the Data Protection Act 2018.

 • Deze Privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op December 2019. Met betrekking tot eventuele wijzigingen die kunnen worden aangebracht op deze Privacyverklaring, nodigen wij u uit om regelmatig de "Persoonlijke Gegevens" afdeling van onze website te controleren.