Polityka prywatności witryny internetowej CHANEL

 • Ochrona prywatności i danych Użytkownika jest dla spółki CHANEL niezwykle istotna. 

  W najwyższym stopniu zależy nam na zachowywaniu najwyższych standardów w zakresie naszych produktów i usług. Cenimy wszystkich naszych obecnych i potencjalnych klientów i stale dążymy do utrzymania odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkownika („dane”).

  Polityka prywatności witryny internetowej CHANEL wyjaśnia, w jaki sposób spółka CHANEL zbiera i przetwarza dane Użytkownika, kiedy korzysta on z naszej strony internetowej, aplikacji lub innych platform cyfrowych („platformy”), kiedy dokonuje zakupu produktów marki CHANEL za pośrednictwem naszych platform lub kiedy składa online podanie o pracę w spółce CHANEL, zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność, np. z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej. Niniejsza Polityka dotyczy tych platform, które przekierowują do niej Użytkownika.

  Spółka CHANEL wdrożyła solidny globalny program ochrony danych obejmujący wprowadzenie opartych na wysokich standardach zasad ochrony danych bazujących na przepisach o ochronie danych, a w szczególności:

  a. Zawarcie wewnątrzgrupowej umowy o przesyłaniu danych (Intra Group Data Transfer Agreement; „umowa IGTA”) opartej na standardowych klauzulach umownych UE. Powinna ona zapewniać taki sam poziom ochrony w obrębie wszystkich podmiotów spółki CHANEL i umożliwiać globalne przesyłanie danych wewnątrz organizacji CHANEL.

  b. Utworzenie Biura ds. Ochrony Danych i sieci lokalnych osób kontaktowych ds. ochrony danych.

  c. Przyjęcie wewnętrznych zasad i procedur mających zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych.

  d. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu wprowadzenia w życie zasad ochrony danych.

 • Platformy CHANEL prowadzone są, a związane z nimi dane przetwarzane przez odpowiedni podmiot spółki CHANEL („CHANEL” lub „my”) bądź w jego imieniu zgodnie z zestawieniem dostępnym . Taki podmiot spółki CHANEL może udostępniać te dane dalej swoim podmiotom powiązanym, stosując zabezpieczenia przewidziane w niniejszej Polityce prywatności (patrz punkt 5 poniżej). Wszelką sprzedaż online w części naszej witryny internetowej stanowiącej sklep internetowy prowadzi odpowiedni podmiot spółki CHANEL zgodnie z właściwymi warunkami sprzedaży.

  Informacje dotyczące możliwości kontaktu ze spółką CHANEL lub jej Globalnym Biurem ds. Ochrony Danych znaleźć można w poniższym punkcie „10. Jak skontaktować się ze spółką CHANEL w sprawach związanych z ochroną danych”.Informacje dotyczące możliwości kontaktu ze spółką CHANEL lub jej Globalnym Biurem ds. Ochrony Danych znaleźć można w poniższym punkcie „10. Jak skontaktować się ze spółką CHANEL w sprawach związanych z ochroną danych”.

 • Konkretny rodzaj i zakres danych dotyczących Użytkownika, jakie zbieramy, zależy od jego aktywności w obrębie platform i interakcji z nimi (np. czy Użytkownik jedynie przegląda platformy, czy może kupuje produkt lub subskrybuje nasz newsletter) oraz od kraju, w którym korzysta z platform. Za pośrednictwem naszych platform mogą być zbierane następujące dane:


  a) Informacje zbierane, kiedy Użytkownik korzysta z platform CHANEL wyłącznie w celach informacyjnych

  • Informacje związane z korzystaniem z witryny internetowej („dane dziennika”):

  Kiedy Użytkownik korzysta z naszych platform wyłącznie w celach informacyjnych (np. nie rejestruje się, nie dokonuje zakupu ani w inny sposób nie przekazuje nam swoich danych za pośrednictwem witryny internetowej), jego przeglądarka internetowa automatycznie zbiera i przesyła do nas określone podstawowe informacje związane z korzystaniem z witryny. Takie dane dziennika mogą obejmować:

   • rodzaj i wersję przeglądarki internetowej,
   • system operacyjny i interfejs,
   • wykorzystywane urządzenie,
   • preferencje językowe,
   • stronę, z której Użytkownik przeszedł do naszej witryny (adres URL strony odsyłającej),
   • strony internetowe, które Użytkownik odwiedza w obrębie naszych platform,
   • datę i godzinę wizyty,
   • część adresu protokołu internetowego (IP) Użytkownika,
   • działania podejmowane przez Użytkownika w obrębie platform,
   • nazwę dostawcy internetowego.
   
  • Informacje przetwarzane przez zewnętrznych dostawców mediów społecznościowych („dane mediów społecznościowych”):
   

  Nasze platformy obejmują przyciski udostępniania, które umożliwiają Użytkownikowi dzielenie się treściami marki CHANEL ze znajomymi za pośrednictwem zewnętrznych platform lub sieci społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram, „platformy zewnętrzne”). Ogólnie rzecz biorąc, samo korzystanie z naszych platform nie wiąże się z przetwarzaniem danych (w tym z przesyłaniem danych) w odniesieniu do platform zewnętrznych. Jednak kiedy Użytkownik korzysta z przycisku udostępnienia, takie platformy zewnętrzne mogą zbierać i przetwarzać jego dane osobowe.

  Więcej informacji na temat zakresu i celów przetwarzania danych przez dostawcę platformy zewnętrznej, w tym praw Użytkownika i ustawień opcji ochrony prywatności, znaleźć można w oświadczeniu o ochronie prywatności dostawcy danej platformy zewnętrznej.

  • Informacje przetwarzane za pośrednictwem plików cookie („dane plików cookie”):
   

  W ramach prowadzenia i obsługi naszych platform korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii. Oparte o pliki cookie przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na warunkach opisanych w punkcie 9 poniżej.

  • Informacje o osobach zbierane w celu zwalczania fałszerstw („dane związane ze zwalczaniem fałszerstw”):
   

  Aby walczyć z fałszerstwami i naruszeniami, spółka CHANEL ustanowiła zautomatyzowane procesy mające na celu zbieranie informacji o firmach i osobach, które popełniają lub z dużą dozą prawdopodobieństwa popełnią czyny naruszające nasze prawa w kontekście platform. Informacje te będą dostępne dla każdej spółki uprawnionej do stosowania znaków towarowych marki CHANEL, która stała się ofiarą takich naruszeń, w celu umożliwienia jej podjęcia odpowiednich działań lub zastosowania wszelkich środków koniecznych do ochrony jej praw. Zbieramy następujące dane związane ze zwalczaniem fałszerstw:

   • dane identyfikacyjne,
   • adres do korespondencji,
   • informacje dotyczące wszelkich środków elektronicznych wykorzystywanych do działalności fałszerskiej,
   • informacje sądownicze związane z postępowaniem sądowym.
   

  Niektóre dane zbierane są ze źródeł dostępnych publicznie (takich jak zewnętrzne strony internetowe).

   

  b) Informacje zbierane, kiedy Użytkownik dokonuje zakupu produktu marki CHANEL („dane zakupowe”)

  Kiedy Użytkownik dokonuje zakupu produktu marki CHANEL za pośrednictwem naszych platform, zbieramy dane z formularza zakupu w celu przetworzenia zamówienia.

  Kiedy Użytkownik dokonuje zakupu produktu marki CHANEL z poziomu swojego konta (patrz punkt c) poniżej), dodatkowo przetwarzamy też dane historii zakupów.

   

  c) Informacje zbierane, kiedy Użytkownik tworzy konto w obrębie platformy („dane konta”)

  Kiedy Użytkownik utworzy konto w obrębie jednej z platform, aby móc szybciej składać zamówienia, śledzić zamówienie, tworzyć i zachowywać listę życzeń lub otrzymywać wiadomości o produktach marki CHANEL przeznaczone tylko dla zarejestrowanych Użytkowników (jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę), zbieramy dane konta z formularza utworzenia konta.

   

  d) Informacje zbierane, kiedy Użytkownik zapisuje się do newslettera CHANEL lub zgadza się na otrzymywanie innych wiadomości marketingowych („dane marketingowe”)

  Kiedy Użytkownik zapisze się do naszego newslettera bądź wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych za pośrednictwem platform w celu otrzymywania informacji o kolekcjach, produktach, kampaniach, pokazach i innych wydarzeniach marki CHANEL, zbieramy dane marketingowe z formularza zapisu do newslettera.

   

  e) Informacje zbierane, kiedy Użytkownik wchodzi z nami w inną interakcję za pośrednictwem platform („dane związane z żądaniami”)

  • Platformy umożliwiają lub ułatwiają Użytkownikowi kontakt z nami, w tym w celu skorzystania z przysługujących mu zgodnie z punktem 8 praw (w zależności od sytuacji) lub podzielenia się opinią o produktach i usługach marki CHANEL na wiele sposobów innych niż te opisane powyżej, np. mailowo, telefonicznie, listownie lub poprzez żądanie dostępu przez Użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Zbieranie danych zależy od tego, w jaki sposób Użytkownik wchodzi w interakcję ze spółką i jakie informacje jej przekazuje. Kiedy Użytkownik kontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na platformach, zbieramy następujące dane:

   • przedmiot zainteresowania,
   • temat/cel nawiązania kontaktu,
   • tytuł/płeć,
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • inne dane udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika (np. adres do korespondencji, numer telefonu, problem),
   • treść zapytania lub udzielone nam w ankietach i kwestionariuszach odpowiedzi.
   
  • Kiedy Użytkownik kontaktuje się z nami w celu skorzystania ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą (odpowiednio do sytuacji), zwykle zbieramy następujące dane, w zależności od tego, w jaki sposób Użytkownik skieruje do nas żądanie związane z prawami osoby, której dane dotyczą:

   • rodzaj relacji ze spółką CHANEL (np. klient, pracownik itp.),
   • imię i nazwisko,
   • rodzaj żądania (np. żądanie sprostowania lub usunięcia danych),
   • dane kontaktowe,
   • kraj zamieszkania,
   • inne szczegółowe informacje związane z żądaniem, konieczne w celu jego przetworzenia (np. dane identyfikacyjne),
   • treść przesłanego do nas żądania.
   
  • Kiedy Użytkownik przesyła zgłoszenie serwisowe (np. zlecenie naprawy, rezerwację lub roszczenie gwarancyjne), możemy zbierać następujące dane:

   • temat,
   • tytuł/płeć,
   • imię i nazwisko,
   • dane kontaktowe,
   • zakupiony produkt,
   • data zakupu,
   • inne szczegółowe informacje istotne dla rozpatrzenia zgłoszenia.
   
  • Strona internetowa CHANEL.com oferuje funkcje „kliknij, aby rozpocząć czat” i „kliknij, aby porozmawiać”.
   

  Opcja „kliknij, aby rozpocząć czat” umożliwia Użytkownikowi uruchomienie czatu na żywo i otrzymanie wsparcia od przedstawiciela naszej obsługi klienta w czasie rzeczywistym. Użytkownik może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem czatu na żywo jako gość lub jako zarejestrowany klient. W tym drugim przypadku dział obsługi klienta może mieć dostęp do niektórych danych konta Użytkownika w celu przetworzenia i rozpatrzenia zgłoszenia; do tych danych należą np.:

   • imię i nazwisko,
   • dane kontaktowe.
   

  Opcja „kliknij, aby porozmawiać” umożliwia Użytkownikowi zamówienie telefonicznego połączenia zwrotnego za pośrednictwem platform. Kiedy Użytkownik zamawia połączenie zwrotne, zbieramy następujące informacje:

   • numer telefonu Użytkownika,
   • preferowany termin połączenia zwrotnego.
   

  Więcej informacji o funkcji „kliknij, aby porozmawiać” znaleźć można w punkcie 9 poniżej, dotyczącym wykorzystania plików cookie.

   

  f) Informacje zbierane, kiedy Użytkownik składa podanie o pracę w spółce CHANEL lub jednym z jej podmiotów powiązanych („dane kandydata do pracy”)

  Kiedy Użytkownik złoży podanie o pracę w spółce CHANEL lub jednym z jej podmiotów powiązanych, zbieramy następujące dane związane z podaniem:

  • tytuł/płeć,
  • imię i nazwisko,
  • narodowość,
  • kraj i miasto zamieszkania,
  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • poziom wykształcenia,
  • szkoła/uniwersytet,
  • języki, jakimi się posługuje,
  • doświadczenie zawodowe,
  • certyfikaty,
  • dalsze informacje zawarte w CV,
  • preferowaną datę zgłoszenia,
  • inne dane przesłane przez Użytkownika.
   

  Ważna informacja ogólna: kiedy zbieramy dane osobowe za pośrednictwem formularzy, w tym m.in. formularzy elektronicznych, oznaczamy pola obowiązkowe gwiazdką. Nieuzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do naszych produktów lub usług. Przesyłając jakiekolwiek dane, w tym treści multimedialne (zdjęcia, filmy itp.), należy upewnić się, że są one właściwe i nie przesyłać żadnych danych wrażliwych, takich jak dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, dane dotyczące seksualności bądź orientacji seksualnej, pochodzenie rasowe lub etniczne, ani żadnych innych treści, które nie są wyraźnie wymagane w formularzu bądź w ramach innej metody zbierania danych (np. informacji handlowych czy reklamowych oraz własnych utworów, pomysłów lub koncepcji), chyba że będzie to w wyjątkowych przypadkach wymagane (np. w celu zgłoszenia alergii).

  Nasza witryna internetowa nie jest przeznaczona specjalnie dla osób nieletnich. Jeśli jednak nieumyślnie zbierzemy dane takiej osoby, przedstawiciel prawny osoby nieletniej może skorzystać z przysługujących jej praw w jej imieniu i na jej rzecz w dowolnej chwili (patrz niżej).

 • Jeśli Użytkownik jest obecnym lub potencjalnym klientem bądź jeśli złoży podanie o pracę w spółce CHANEL lub też wejdzie w interakcję ze spółką CHANEL w inny sposób za pośrednictwem platform, możemy wykorzystywać jego dane w następujących celach („cele przetwarzania”): 

  • umożliwienie Użytkownikowi przeglądania naszych platform i korzystania z indywidualnego konta online („cele związane z platformami”);

  • umożliwienie Użytkownikowi uzyskania informacji o produktach i usługach od naszego centrum obsługi klienta, np. w dziale „Kontakt” („cele związane z żądaniami”);

  • umożliwienie Użytkownikowi zakupu produktów marki CHANEL za pośrednictwem platform, w butikach CHANEL i innych punktach sprzedaży („cele związane z zakupami”);

  • umożliwienie Użytkownikowi dostępu do usług marki CHANEL w butikach CHANEL i innych punktach sprzedaży bądź w obrębie naszych Platform – np. w celu rezerwacji wizyty lub utworzenia listy życzeń obejmującej produkty marki CHANEL („cele związane z usługami”);

  • umożliwienie Użytkownikowi dostępu do szerokiego zakresu naszych usług posprzedażowych związanych z produktami marki CHANEL („cele związane z obsługą posprzedażową”);

  • przestrzeganie naszych obowiązków prawnych, w tym m.in. wynikających z przepisów dotyczących kosmetyków, zwalczania prania pieniędzy, zwalczania oszustw z wykorzystaniem kart kredytowych i zwalczania fałszerstw oraz przetwarzania żądań osób, których dane dotyczą („cele związane z regulacjami”);

  • gromadzenie opinii Użytkownika o produktach i usługach marki CHANEL, w szczególności poprzez ankiety i kwestionariusze („cele związane z doskonaleniem produktów”);

  • prowadzenie badań statystycznych, finansowych i handlowych („cele związane z badaniami”);

  • informowanie Użytkownika o najnowszych kolekcjach, produktach, kampaniach, pokazach i innych wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości od marki CHANEL (przesyłanie pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem telefonu Użytkownika: poprzez połączenia, czat, wiadomości SMS i MMS lub poprzez zewnętrzne platformy; „cele związane z marketingiem”);

  • poszerzanie naszej wiedzy o zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika, abyśmy mogli dostarczać spersonalizowane oferty i inne usługi lepiej odpowiadające potrzebom i życzeniom Użytkownika („cele związane z preferencjami”);

  • w przypadku kandydatów do pracy – przetworzenie podania o pracę, w tym sprawdzenie wolnych stanowisk za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów oraz utrzymywanie puli kandydatów, aby móc dopasować przyszłe wolne stanowiska do potencjalnych kandydatów („cele związane z podaniem o pracę”).

 • W każdym przypadku przetwarzanie danych Użytkownika oparte jest na zgodzie Użytkownika, konieczności wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, obowiązku prawnym lub nadrzędnym uzasadnionym interesie, w zależności od celu przetwarzania.

  Szczegółowe informacje o podstawie prawnej uzasadniającej przetwarzane danych przedstawiono 

 • W obrębie Organizacji CHANEL. W zakresie dozwolonym przez prawo i z uwzględnieniem ochrony praw i wolności Użytkownika w odniesieniu do przetwarzania jego danych, dane Użytkownika dostępne będą wyłącznie dla ograniczonej i określonej liczby odbiorców w obrębie podmiotów spółki CHANEL z całego świata („organizacja CHANEL”) zgodnie z poniższym opisem. Dostęp do takich danych udzielany będzie na zasadzie „faktycznej potrzeby”, aby ich odbiorcy mogli zrealizować cele przetwarzania jako administratorzy danych. Możemy przesyłać dane Użytkownika do innych podmiotów prawnych w celach związanych ze współpracą, wspólnym przedsięwzięciem, reorganizacją struktury korporacyjnej, zmianą statusu prawnego lub inną podobną sytuacją. W przypadku fuzji lub sprzedaży dane Użytkownika zostaną na stałe przekazane spółce-następcy prawnemu. Dane związane ze zwalczaniem fałszerstw będą dostępne dla każdej spółki uprawnionej do stosowania znaków towarowych marki CHANEL, która stała się ofiarą takich naruszeń, w celu umożliwienia jej podjęcia odpowiednich działań lub zastosowania wszelkich środków koniecznych do ochrony jej praw. Listę właściwych podmiotów spółki CHANEL znaleźć można .

  Jeśli Użytkownik jest obecnym lub potencjalnym klientem spółki CHANEL lub wejdzie w interakcję ze spółką CHANEL w inny sposób za pośrednictwem platform (z wyjątkiem złożenia podania o pracę), dostęp do jego danych będą mieli wyłącznie pracownicy podmiotu spółki CHANEL w obrębie organizacji CHANEL pracujący w zespołach rzeczywiście potrzebujących tych informacji (np. dział ds. zarządzania relacjami z klientami, dział ds. zarządzania przedsięwzięciami gospodarczymi, dział prawny, dział ds. zgodności, dział IT).

  Osoby trzecie spoza organizacji CHANEL. W rzadkich przypadkach możemy przesyłać dane Użytkownika agencjom rządowym i organom regulacyjnym (np. organom podatkowym), sądom i organom administracji państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także doradcom zewnętrznym (np. prawnikom, księgowym, audytorom itp.) pełniącym rolę administratorów. W tym kontekście może istnieć konieczność przesłania przez spółkę CHANEL danych Użytkownika osobom trzecim, kiedy spółka otrzyma takie żądanie od organu do tego uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jeśli Użytkownik złoży podanie o pracę za pośrednictwem platform, podmiot spółki CHANEL otrzymujący podanie Użytkownika (patrz punkt 2) może przesłać je w razie takiej potrzeby do zewnętrznej firmy rekrutacyjnej.

  Usługodawcy (w obrębie i spoza Organizacji CHANEL): dane Użytkownika nie są na ogół ujawniane odbiorcom spoza organizacji CHANEL. Jednakże w niektórych przypadkach spółka CHANEL korzysta z usług zewnętrznych dostawców działających w imieniu spółki CHANEL na podstawie ustaleń umownych, które obejmują rygorystyczne zobowiązania do ochrony danych. W szczególności możemy przekazywać dane Użytkownika usługodawcom lub dostawcom (mogącym obejmować inne spółki z grupy kapitałowej CHANEL) w ramach normalnej działalności biznesowej w celu realizacji określonych zadań związanych z IT oraz podmiotom wspierającym nas w obsłudze naszych platform, prowadzeniu działalności, obsłudze klientów lub ochronie bezpieczeństwa i integralności naszej działalności biznesowej (w tym specjalistom ds. utrzymania infrastruktury IT, dostawcom usług ochrony i wsparcia, dostawcom usług hostingowych i płatniczych, partnerom marketingowym i reklamowym, dostawcom usług pocztowych i poczty elektronicznej lub centrum obsługi klienta).

 • Udostępnianie danych zgodnie z punktem 5 powyżej może obejmować przesyłanie danych Użytkownika do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych. Przed jakimkolwiek transgranicznym przesłaniem danych Użytkownika brane są pod uwagę obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne. 

  • Każdy przypadek przesłania danych Użytkownika poza jego kraj zamieszkania do kraju niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych zostanie zabezpieczony za pomocą odpowiednich gwarancji umownych zgodnych z obowiązującymi przepisami i regulacjami, np. standardowymi klauzulami umownym UE. 

  • Przesyłanie danych pomiędzy podmiotami spółki CHANEL ostatecznie podlegać będzie warunkom umowy IGTA.

  • Przesyłanie danych może być również oparte o uprzednią zgodę Użytkownika. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik jest obywatelem UE lub Wielkiej Brytanii, takie przesyłanie danych może się wiązać z potencjalnym ryzykiem, jeśli kraj, do którego przesyłane są dane, nie został uznany przez władze UE lub Wielkiej Brytanii jako zapewniający wystarczający poziom ochrony danych (brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony) i odpowiednie zabezpieczenia.
   

  Użytkownik może na żądanie otrzymać odpowiednie części wymienionych wyżej dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 • Dane Użytkownika ogółem (inne niż dane kandydata do pracy):

  poza zobowiązaniem do zapewniania najwyższych standardów w zakresie naszych usług i produktów uważamy, że nasze produkty powinny uprawniać Użytkownika do spersonalizowanej obsługi i niezrównanych usług posprzedażowych, które w przypadku niektórych produktów mogą przysługiwać bezterminowo. W tym celu oraz na potrzeby świadczenia takich usług może być konieczne przechowywanie danych osobowych Użytkownika tak długo, jak będzie to niezbędne w celu świadczenia takich usług. W każdym przypadku dane zakupowe Użytkownika przechowywane będą do momentu ostatniego skorzystania z naszych usług lub zakupu naszych produktów zgodnie z wymogami lub możliwościami wynikającymi z obowiązujących przepisów lokalnych bądź jeśli istnieje uzasadniony i zgodny z prawem cel takiego przechowywania.

  W przypadku każdego produktu zakupionego w naszym sklepie internetowym możemy przechowywać dane Użytkownika dopóki będzie to niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gwarancji i bezpieczeństwa produktów oraz w celu późniejszego monitorowania zadowolenia klienta z produktu i oferowania bieżących porad. Inne dane Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy lokalne lub dopóki istniał będzie uzasadniony i zgodny z prawem cel takiego przechowywania. Należy pamiętać, że okres przechowywania przewidziany przepisami może różnić się w zależności od kraju.

  Dane kandydata do pracy

  Podania o pracę składane przez utalentowanych kandydatów są zawsze mile widziane i cenione. W oparciu o zgodę Użytkownika możemy przechowywać jego dane w dokumentacji przez okres do 2 lat od ostatniej wizyty na stronie dla kandydatów i skontaktować się z nim, kiedy pojawi się inna odpowiednia możliwość zatrudnienia, jeśli poprzednie podanie złożone w części „Kariera” w obrębie naszych platform nie zakończyło się przyjęciem do pracy. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się na kontakt w razie przyszłych możliwości zatrudnienia, jego dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu właściwego procesu rekrutacji, chyba że dłuższy okres przechowywania dopuszczony jest lub wymagany przez obowiązujące przepisy lokalne.

 • Użytkownikowi przysługują następujące prawa, w zakresie i w brzmieniu przewidzianym w obowiązujących przepisach mających zastosowanie w przypadku Użytkownika, z których może on skorzystać, kontaktując się z nami w oparciu o dane kontaktowe podane w punkcie 10:

  • Prawo dostępu i informacji: Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o sposobie przetwarzania jego danych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Użytkownik ma także prawo do uzyskania (i) potwierdzenia, czy dane dotyczące Użytkownika są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce – (ii) do uzyskania dostępu do takich danych i uzyskania ich kopii.

  • Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania swoich danych. Użytkownik ma także prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

  • Prawo do usunięcia danych: w niektórych przypadkach Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych. Nie jest to jednak prawo bezwzględne i spółka CHANEL może mieć podstawy prawne lub uzasadnione podstawy do przechowywania takich danych.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych.

  • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych, które przekazał spółce CHANEL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony spółki CHANEL. Prawo to obowiązuje wyłącznie, jeśli przetwarzanie danych Użytkownika oparte jest na jego zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes spółki CHANEL. Spółka CHANEL może jednak powołać się na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

  Aby zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, Użytkownik może skorzystać z powyższych kanałów lub kliknąć link „anuluj subskrypcję” u dołu każdego e-maila przesłanego w ramach newslettera.

  Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

 • Pliki cookie to pliki zawierające informacje, jakie dowolna witryna internetowa lub inna platforma może przesyłać do przeglądarki Użytkownika, a które są następnie przechowywane w systemie komputera. Pliki cookie poprawiają na przykład komfort korzystania z treści online, ponieważ pozwalają nam zapisać preferencje Użytkownika.

  Kiedy Użytkownik korzysta z naszych platform, przesyłamy jeden lub więcej plików cookie – niewielkich plików tekstowych zawierających ciąg znaków alfanumerycznych – na urządzenie Użytkownika. Korzystamy zarówno z sesyjnych (tymczasowych), jak i stałych plików cookie. Sesyjne pliki cookie znikają z komputera po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie pozostają w systemie po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystywane przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt Użytkownika na naszych platformach. W przeglądarce internetowej można ustawić wybrane opcje dotyczące plików cookie. Należy jednak pamiętać, że kiedy Użytkownik usunie lub postanowi nie akceptować stosowania plików cookie, może nie być w stanie korzystać z pełnych możliwości i funkcji usług oferowanych za pośrednictwem platform. W związku z usługami dostarczanymi za pośrednictwem platform wykorzystujemy również pliki cookie osób trzecich. Korzystamy na przykład z usługi Google Analytics w celu zbierania i przetwarzania określonych danych analitycznych. Nie przetwarzamy ani nie reagujemy na wysyłane przez przeglądarki internetowe nagłówki „Do not track” („Nie śledź”) ani inne podobne sygnały z żądaniem zablokowania śledzenia online Użytkowników odwiedzających nasze platformy lub korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem naszych platform.

  W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, w szczególności na potrzeby usług dostosowanych do profilu Użytkownika:

  Korzystamy z plików cookie i informacji zbieranych automatycznie w następujących celach:

  • Personalizacja naszych platform i usług oferowanych za pośrednictwem naszych platform, np. zapamiętywanie danych Użytkownika, aby nie musiał podawać ich wielokrotnie podczas tej samej sesji lub ponownie za każdym razem, kiedy odwiedza jedną z naszych platform bądź korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem naszych platform;.

  • Wyświetlanie dostosowanych do profilu Użytkownika, spersonalizowanych reklam, treści i informacji.

  • Monitorowanie i analizowanie skuteczności naszych platform i usług oferowanych za pośrednictwem naszych platform oraz działań marketingowych osób trzecich dostosowanych do profilu Użytkownika.

  • Monitorowanie łącznych wskaźników korzystania ze strony, takich jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlane strony.

  • Śledzenie wpisów, opinii i statusu Użytkownika w odniesieniu do wszelkich promocji i innych akcji oraz usług oferowanych za pośrednictwem naszych platform (usługi dostosowane do profilu Użytkownika). Może nam to na przykład pomóc w monitorowaniu liczby otwieranych e-maili. Technologia śledzenia pomaga nam również zarządzać funkcjonalnością platform i udoskonalać ją poprzez (i) wykrywanie, czy między komputerem Użytkownika a platformami nastąpił w przeszłości jakikolwiek kontakt oraz (ii) identyfikację najpopularniejszych części platform.

  Możemy również pobrać skrócony adres IP Użytkownika bez możliwości pełnego odczytu, na podstawie którego nie będziemy w stanie bezpośrednio zidentyfikować tożsamości Użytkownika.

  W zależności od lokalnej wersji platformy, z której korzysta Użytkownik, niniejszy link może zapewnić dodatkowe informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez CHANEL oraz konkretnych ustawieniach treści, jeśli Użytkownik nie chce, aby spółka CHANEL wykorzystywała wszystkie wyżej wymienione pliki cookie osób trzecich bądź część z nich.

  Użytkownik może również zablokować instalowanie plików cookie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę. Więcej informacji można uzyskać .

  Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookie może wpływać na komfort użytkowania i uniemożliwić korzystanie z niektórych części naszych platform lub usług.

 • Aby skorzystać z przysługujących mu praw, Użytkownik może przesłać swoje żądanie do naszego działu obsługi klienta, używając podanych poniżej informacji, wraz z następującymi danymi: imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i wszelkimi innymi informacjami potrzebnymi w celu potwierdzenia jego tożsamości, abyśmy mogli przetworzyć żądanie (np. adresem do korespondencji):

  • pocztą: Chanel Limited 1 Bruton Street, London W1J 6TL, do wiadomości: kierownika ds. ochrony danych (Attn: Head of Data Privacy);
  • e-mailem: privacy@chanel.com;
  • zgłaszając się do jednego z butików CHANEL lub innego punktu sprzedaży.

  Lista numerów kontaktowych, pod które można zadzwonić, aby skorzystać ze swoich praw, dostępna jest 

  W przypadku danych kandydata do pracy, związanych z podaniem o pracę składanym w części „Kariera” w obrębie platform, dostęp do lokalnych kontaktowych adresów e-mail można uzyskać 

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką prywatności lub sposobem zbierania i wykorzystywania danych Użytkownika przez spółkę CHANEL można skontaktować się z naszym Globalnym Biurem ds. Ochrony Danych pod poniższym adresem: 

  Global Data Protection Office

  Chanel Limited
  1 Bruton Street, London W1J 6TL
  Do wiadomości: kierownika ds. ochrony danych (Attn: Head of Data Privacy)
  Kontakt e-mailowy: privacy@chanel.com;

  Jeśli Użytkownik chce skorzystać z praw przysługujących mu jako osobie, której dane dotyczą, lub jeśli ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, może zgłosić się do lokalnego centrum obsługi klienta.

 • W zależności od dostępnej w danym kraju wersji platformy, z której korzysta Użytkownik, powyższe postanowienia ogólne dotyczące jego danych osobowych mogą podlegać szczegółowym przepisom lokalnym. Więcej informacji o szczegółowych zasadach obowiązujących Użytkownika można uzyskać, wybierając odpowiedni kraj poniżej:

 • 如果您访问由{插入相关香奈儿中国实体的名称}运营的网站 chanel.cn,适用以下内容:

  您使用我们的网站即表示您同意本文所述的处理行为。

 • Если вы посещаете наш веб-сайт, находясь в России, или если, являясь гражданином России, вы покупаете продукты CHANEL через наш веб-сайт / приложение с дальнейшей доставкой в Россию, или если, являясь гражданином России, вы откликаетесь на вакансию в компании CHANEL в России, на вас распространяется действие следующих положений: 

  Обработка нами ваших персональных данных основывается на вашем согласии, предоставленном через наш веб-сайт, приложение или другую цифровую платформу или иным образом, за исключением случаев, когда российский закон о защите персональных данных позволяет нам обрабатывать ваши персональные данные исходя из других применимых правовых оснований. Любые случаи передачи ваших персональных данных третьим лицам, находящимся внутри или за пределами России, основываются на вашем согласии и на соответствующих соглашениях или положениях о передаче персональных данных, гарантирующих то, что получающая сторона обеспечит конфиденциальность и безопасность ваших персональных данных и ограничится целями обработки персональных данных, указанными в настоящей Политике, за исключением случаев, когда российский закон о защите персональных данных позволяет нам передавать ваши персональные данные третьим лицам исходя из других применимых правовых оснований. Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности ваших персональных данных. К этим мерам относятся назначение должностного лица, ответственного за организацию процесса обработки персональных данных, внедрение внутренних средств контроля и/или проведение аудитов соответствия процесса обработки персональных данных действующему законодательству, оценка ущерба, который может быть нанесен субъектам данных в случае нарушения требований, выдвигаемых к обработке и обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с действующих законодательством, а также сопоставление такого ущерба с принимаемыми нами мерами по обеспечению безопасности.

 • When the United Kingdom ceases to be a member state of the European Union, the terms used in this Privacy Policy shall have the same meaning ascribed to them in the Data Protection Act 2018

 • Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu Grudnia 2019 r. Zachęcamy do regularnego odwiedzania części "Dane osobowe" na naszej stronie internetowej, aby dowiedzieć się o wszelkich ewentualnych zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności.