ติดต่อเราอีเมลอีเมล

กรุณาให้ข้อมูลตามด้านล่างนี้กับฝ่ายดูแลลูกค้าของ CHANEL เพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่ท่าน

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด และ ความเป็นส่วนตัว*